Zemědělství

Kdo je kdo, a jak má přistupovat k BOZP a rizikům práce a pracovního prostředí