Další obor

zahlavi

Přihlášení pro zájemce

Přihláška

Přihláška k účasti v soutěži - toto je nadpis ve formuláři

Informace o výuce

Minislovník BOZP

Soubor preventivních opatření (technických, organizačních, výchovných a dalších) s cílem předcházet vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce nebo je snižovat na minimum. Patří sem mj. školení BOZP, pracovnělékařské prohlídky, bezpečnostní značení, prostředky kolektivní ochrany zaměstnanců, osobní ochranné pracovní prostředky aj.

Cihla padá