Desatero 7

7.

Při ochraně před riziky a následnými úrazy a před možným poškozením zdraví dbej technických, technologických, organizačních a jiných opatření zaměstnavatele, a používej přidělené osobní ochranné pracovní prostředky. Ochranná zařízení svévolně neměň a nevyřazuj z provozu.