Desatero 4

4.

Při práci dodržuj právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Dbej pokynů nadřízených, dodržuj pracovní kázeň a dobře se soustřeď.